Бъдещата визия за река Марица в рамките на гр. Пловдив

Photo1.28

 

Новини по проекта:

10.06.2016: Идейният проект за социализацията на река Марица бе разгледан от ЕСУТ

24.02.2016: Кметът Иван Тотев подписа договора за благоустрояване коритото на река Марица

22.02.2016: Подписват договора за проектиране на коритото на река Марица

30.11.2015: Избират проектант за социализиране коритото на Марица

12.08.2015: Зелена улица за проектиране коритото на река Марица 

11.05.2015: Предстои открит конкурс за проектиране коритото на река Марица

24.06.2014: Кметът Иван Тотев обяви началото на дебата за бъдещето на река Марица

13.02.2013: Стартира проект за проучване на река Марица

…………………………………………………………………………………

Това е мащабен проект, с който градът под тепетата става пионер в социализирането на речните корита у нас. Той е единственият порода си, който касае социализиране на речно коритов урбанизирана територия,притова сголям мащаб. Проектът включва 10 километра от реката в границите на Пловдив – от зоната на Гребната база до Бента. Това ще бъде едно ново публично пространство, което ще се впише в градската среда и ще бъде зона за спорт, разходка и прекарване на свободното време близо до природата.

През последните години са проведени няколко обществени обсъждания, на чиято база е изработен техническият проект. Съществуващата екосистема в коритото на река Марица ще се съхрани изцяло, като се използват естествени материали. Запазват се водните количества и обемите, така че коритото да е безопасно. Предвидени са велоалеи и пешеходни алеи, рампи за хора с увреждания, зона за каране на ролери и скейтборд, въжени атракциони, детски площадки. както и места за отдих. Ще имазони за временни, кампанийни или събитийни мероприятия. Велоалеите ще бъдат включени в досегашната велоалейна мрежа, като се обмисля и вариант за мост само за колоездачи. Водното корито ще бъде събрано в 50 метра от широчината на коритото.

Ще бъдат обособени паркови пространства покрай реката с възможност за приближаване до водата. Свързаността на алеите с мостовете ще става посредством стълби и рампи, подходящи и за хора с увреждания. В плановете на проекта за благоустрояване на река Марица влиза и съотвтното затревяване и засаждане на подходящи видове растителност, които да са в съитветствие с природата и естествената среда.

За водоплаващите птици също ще бъде помислено, като на места по продължение на речнотокорито ще бъдат обособени зони с високи растения, където пернатите даимат възможност да се крият и гнездят. Идеята е да се запази съществуващата екосистема в коритото на реката, катомаксимално да се използват естествени материали.

Първите дейности по укрепване на коритото на Марица в градска зона са от 30-те години след поредица от наводнения. От 1958-ма до момента са правени само частични ремонти и подпорни стени, като последната е от 2014г. Като Европейска столица на културата Пловдив е кандидатствал и с проект за реката си. Затова са предвидени и зони за временни инсталации и събития във фестивалните месеци на годината на домакинството.

Цялата 10-километрова отсечка ще се превърне в ново публично пространство за рекреация, спорт и прекарване на свободното време сред природата. Умува се и върху рибарски  мостици по трасето.

 

———————————————-

Въз основа на приложеното техническо задание са изготвени следните доклади:

Част “Геодезия”
Направено е подробно геодезическо заснемане на участък от реката в землището на гр. Пловдив – от бента в източната част до моста на Околовръстни път в западната.

Част “Геология и Хидрогеология”
Изготвен е подробен геоложки доклад, включващ определяне на основните механични показатели и зърнометричен състав на седиментните отложения и положението на подпочвените води и коефициентите на филтрация.

Част “Състояние на водите в р. Марица на територията на гр. Пловдив”
Направен е анализ на химичните и биологични качества на водите на базата на актуална информация до 2012 г.

Част “Хидрология”
Определени са характеристиките на средния и максимален отток, както и на наносния отток, като са взети предвид актуални данни до 2012 г.

Част “Хидравлични изчисления”
Проведени са хидравлични изчисления за определяне на проводимостта на реката в настоящото и състояние при преминаване на максимални и средни води с различна обезпеченост. Изследвано е влиянието на предложените в част “Технически предложения” решения върху проводимостта на реката.

Част “Морфологични изследвания”
Направени са морфологични изследвания за определяне поведението на речното русло, общата и локална ерозия, както и очакваните деформации в план и по дълбочина. Изследвана е вероятността за поява на неблагоприятни морфологични изменения в зоната на съоръженията.

Част “Технически решения”
Проведено е обследване с цел на техническото състояние на бреговете речното корито, брегоукрепителните съоръжения и оградните стени и са предложени за технически решения за укрепване и социализиране на речното корито в границите на гр. Пловдив.

Авторите изразяват най-искрени благодарности към екипа на Басейнова дирекция – Източно Беломорски Басейн – гр. Пловдив за любезно предоставената информация, на архитекти и инженери от гр. Пловдив за оказаното съдействие, както и на организаторите и участниците в кръгла маса на тема “ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПЛОВДИВ”.

2 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 5 (2 гласувания, средно: 3,00 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

Изпрати коментар