Римското културно наследство на Пловдив впечатли Италия

Пловдив представи богатото си културно-историческо наследство на професионалната туристическа борса “Borsa Mediterranea del Turismo Archeologica”, която се проведе в периода 15-18 ноември 2012 г, в гр. Пестум, Италия.

Общината участва за първи път на изложението със самостоятелно място на представителния национален щанд и положените усилия дадоха резултат – България бе отличена с награда за най-добре оборудван щанд.

Събитието бе съпътствано от наситена програма с презентации на различни теми, като водеща беше археологията. Представителят на Община Пловдив – Борислав Чернев, експерт в отдел „Маркетинг и реклама на дестинация”, ОП „Туризъм”-Пловдив, взе участие в специалната презентация на България, посветена на археологическото наследство. Той обърна специално внимание на Римския стадион и го посочи за пример как един античен обект следва да бъде реновиран и успешно може да се впише в съвременната градска среда, превръщайки се в любимо място за всички.

На изложението бяха разпространени мини-диск с презентацията „Пловдив – усещане за изкуство и история”, флаер с по-значимите културни събития в Пловдив за 2013 г., както и други информационни материали за туристически обекти и събития.

Изпрати коментар