Реконструкция на ул. „Богомил” от ул. „Петко Д. Петков” до бул. „Източен” в частта от кръстовище ул. „Богомил” до ул. „Родопи”- втори етап

Проектът е изготвен на база одобрена програма за реконструкция на уличната мрежа на Район “ Централен “ гр. Пловдив.

Разработката включва:
- проектиране на нова улична асфалтобетонна  настилка , нови бордюри и тротоари
- изграждане на нови дъждоприемни шахти
- корекция на съществуващите ревизионн шахти на канализация, телефони и ел.
- канална мрежа за кабели НН + 380 V , за кабели ВН, за  слаботокови мрежи – телефони и кабелни  оператори – пресичания на определени кръстовища.

Категория на обекта – трета съгласно чл.8 ал.1 т.1 от Наредба №1 за номенклатура на видовете строежи.

Комплексен доклад за оценка на съответствието  изх. № 03-016/11.10.2007г. на „Стрикт”  ООД гр. Пловдив.

Местоположение на обекта:

Улица „Богомил” в участъка от бул.”Източен” до ул. „П.Д.Петков” е част от първостепенната улична мрежа от ІІІБ клас. По ул. „Богомил” преминава линия на МГОТ  № 9.

Улицата е с профил:
- тротоар север – 3,76м
- улица – 9,13м до 9,20м
- тротоар юг – 3,07м

Улицата е изпълнена с паважна настилка. Тротоарите са с шестоъгълни плочки.
Съществуващите дървета са на около 20 – 40см от съществуващ бордюр.

Проектно решение:
Проектната разработка е по части : Пътна и ВП , Геодезична, В и К и Трасировъчен план.
Съобразена е  със съществуващото положение, брой кръстовища, спирки на МГОТ и габарит.

Ситуационното решение предвижда  следния напречен профил:
- пътно платно – 9,00м
- тротоар север – 3,68 – 3,76м
- тротоар юг  – 2,82 – 3,17м

Проектното решение изследва детайлно вертикалната планировка и изследва зоните и начина на отвеждане на повърхностните води.

Спазени нормативно определените допустими надлъжни и напречни наклони:
- минимален  надлъжен наклон – 0,50% / по изключение – 0,30% /
- напречен наклон на настилката  -  2,50%
- напречен наклон на тротоарите  -  2,00%

Реголата на бордюрите е както следва:
- бордюр на директното направление – 16см
- регола паркинг -  3+ 3см
- зеленина -  6см
- пешеходни преходи -  3 + 3см

Пътната настилка за  изпълнение на улицата -  асфалтобетонова настилка за тежко движение – тип “ А  “ със следните пластове.
- 4см  плътен асфалтобетон
- 4см  неплътен  асфалтобетон
- 13см  битумизиран трошен камък
- 45см основа от несортиран трошен камък

Тротоарна настилка
- 6см – тротоарни плочки
- 6см – пясъчна подложка
- 16см несортиран трошен камък

Пешеходния преход е с понижен бордюр е с височина 3 +3 смв съответствие с Наредба за изграждане на достъпна околна среда за инвалиди.

Организацията на движение е съобразена с действуващата и е допълнение към нея..Хоризонталната маркировка и вертикална сигнализация е в съответствие с Закона за движение по пътищата.

Отводняването на повърхностните води от улиците е предвидено чрез уличния  канализационен колектор за дъждовни води  и поредица от дъждоприемни шахти.

Новини по проекта:
Кметът Иван Тотев откри новия асфалтиран участък на ул. „Богомил
Премахват паважа от улица „Богомил”

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 гласувания, средно: 0,00 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

Изпрати коментар