Реконструкция на бул.“Шести Септември“ в участъка от мост „Адата“ до бул.“Цариградско шосе“

Настоящият  предварителен проект е етап от проект за „Реконструкция на бул.“ Шести Септември“ в участъка от мост „Адата“ до бул.“Цариградско шосе“ в гр. Пловдив  необходим за подобрение и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на пътното платно, вкл. носимоспособност на настилката с оглед осигуряване на условия за безопасност и комфорт на движението  и за създаване на условия за нормално провеждане на трафика по булеварда. Целият участък е 1095 метра и струва 7 263 455 лева. Срокът за изпълнение е две години.

ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ

Основните  показатели, върху които ще повлияе  проектното решение  са:

 • повишаване на пропусквателната способност, намаляване на задръстванията и повишаване на възможностите за ползване  на  транспортни услуги;
 • подобряване и оптимизиране на организацията на движението;
 • намаляване на транспортно-експлоатационни разходи на пътуващите посредством възстоновяване на равността и носимоспособността на уличната настилка;
 • опазване на околната среда чрез намаляване на вредните емисии;
 • подобряване на безопасността в транспорта
 • подобряване на мобилноста, включително за работещите и населението като цяло, като се даде приоритет на екологичния пътнически транспорт: градски транспорт, велосипедни и пешеходни алеи;

Посочените показатели могат да бъдат постигнати  чрез рекоснструкцията на съществуващите пътни платна и отделянето им с разделителна ивица,  изграждане на велоалеи и  ново кръгово кръстовище  за обслужване на прилежащите територии.

Обхватът, обемът и съдържанието на проекта се регламентира и дефинира в техническото задание на Възложителя и от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Цялостната документация ще отговаря на изискванията, посочени в раздел II, глава осма на ЗУТ за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти.

1. Полско-измервателни работи

За нуждите на проектирането и строителството е положен и стабилизиран опорен геодезически полигон. Същият се състои от стабилизирани полигонови точки. Точките от опорния полигон са разположени вляво и в дясно от проектното трасе, с осигурена видимост между две съседни точки.

Извършено е топографско заснеме на съществуващия терен от създадения опорен полигон в обхват, достатъчен за изработване на проекта при исканите параметри. Заснети са и са отразени всички ситуационни подробности, касаещи новопроектираното кръстовище в посочения участък. Опорният полигон е изчислен и изравнен в координатната система от 1970 г. с пълни координати и Балтийска височинна система за нивата на точките.

След заснемането е изработена топографска основа и тримерен теренен модел в цифров вид, който служи за основа на проектната разработка. Проектирането е извършено върху цифровия модел на терена.

За нуждите на проектирането е извършено и:

 • Подробно заснемане и проверка на габарити и сервитути на комуникации на други ведомства
 • Подробни заснемания в зоните на съоръжения и специфичните инженерни решения
 • Проучване на наличната кадастрална картна основа, действащите регулационни и застроителни планове, генерални планове за организация на движението и транспортно-комуникационни планове и др.
 • Трасировъчни данни на одобрените технически проекти в цифров вид
 • Геодезични заснемания на сгради,площадки и подземни съоръжения за попълване на кадастралната основа на въведените в експлоатация обекти в цифров вид.

 

2. Идейно проектно решение – предварителен проект:

Настоящата разработка представлява вариантни геометрични решения и съответните типови профили с разположени подземни комуникации. Предварителният проект е база за разработване на избраният вариант в идейната фаза:

 • Идейно  решение на пътната част и схеми на техническата инфраструктура
 • Изменение на подробни устройствени планове  гр.Пловдив – на база прието идейно решение

Страници: 1 2

9 votes, average: 4,89 out of 59 votes, average: 4,89 out of 59 votes, average: 4,89 out of 59 votes, average: 4,89 out of 59 votes, average: 4,89 out of 5 (9 гласувания, средно: 4,89 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

6 Коментари

 1. При положение, че кръстовището с моста попада в проекта, а кръстовището е повдигнато в момента, може да се помисли в посока препроектирането му, като кръстовище на две нива.
  Идващите от моста да завиват на горното ниво в две ленти наляво по бул. “6-ти септември”, без светофар и с предимство.
  Долно ниво 3 ленти – две ленти изток-запад, една запад-изток.
  От колелото на Билата в посока моста лента качваща се на второто ниво с възможни посоки или наляво, или наляво и направо, които пък са без предимство.

  Всичко се побира в наличното пространство, и не се налага навлизане в гробищата.
  Считам, че така пропускливостта на това кръстовище ще е по-висока

  —–

  На кръговото на Бриколаж би могло външната лента в посока запад-изток да се отдели извън кръговото, така да се избегне едно кръстовище по Е80, като това по никакъв начин няма да пречи на кръговото

 2. Според мен Вариант 1 е по-добър, но така или иначе е страхотно, че най-накрая дойде време за премахване на паветата и преасфалтиране и на този участък от Пловдив. Проектът е добър, още повече, че ще има и велоалеи. Дано да се осъществи възможно по-скоро!

 3. Реконструкцията на булеварда е дългоочаквана, но е добре да се предвидят и паркоместата в района. В тази зона има много работници и служители, за които възможността за свободно паркиране е една от положителните страни на работните им места.

 4. Радвам се, че ще бъдат запазени чудесните дърветата по булеварда. Дано с новите промени се намали и запрашаването в района, особено лятно време е ужасно.

 5. И според мен най-удачният вариант е кръстовище на две нива. При положение че е повдигнато има достатъчно място платното на моста да мине отгоре и с две дъги да се включва в двете посоки. Долното ниво по булевард “Шести Септември” ще е без светофар и с предимство!

 6. Линк към Гугъл карта с едно много интересно “Турбо кръстовище”, което би било много подходящо за кръстовището до Бриколаж

  всъщност, по-горе под черта бях описал нещо подобно, но днес попаднах точно на такива реализации в интернет и реших да я споделя една от тях

Изпрати коментар