Програма за реформа в образованието – 2017-2019

 

Над 2.3 милиона лева са заложени за реализация на общинската програма за образование за 2017-2019 година. Амбициозната концепция, която включва шест подпрограми, е разработена в отговор на нуждата от реформа и е резултат от проучване на състоянието и потребностите на системата за предучилищно образование в Пловдив. Основен приоритет на общината е да осигурява допълнителни финансови средства за създаване на условия за развитие на качествен образователно-възпитателен процес в детските и учебни заведения на Пловдив и превръщане на образователната среда в желана от децата и учениците територия, са мотивите  за създаване на програмата. Тя е съобразена с изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование.

Първият акцент е международната програма за развитие на IT  индустрията в изпълнение на сключения договор между общината и Пловдивския университет. Четиригодишният проект предвижда обучение на студенти в специалност “Софтуерно инженерство” за нуждите на бизнеса от региона. Стартовата група включва 19 украински студенти и 12 български. 660 000 лева са нужни за програмата до 2020 година, тъй като общината покрива таксите, общежитията и стипендиите на обучаемите. Целта е подпомагане развитието на българското висше образование в сферата на информационните технологии с въвеждане на обучение по иновативна за региона специалност в отговор на нарасналото търсене и утвърждаването на Община Пловдив като водеща IT  дестинация.

600 000 лева са предвидени за изграждане на нови детски площадки и сертифициране на съществуващите. Максималната сума, която ще отпуска общината, е 70 на сто от нужните средства, като те не може да са повече от 4200 лева за една площадка. Целта е поетапно обновяване на съществуващите и изграждане на нови детски площадки в общинските детски градини. Заедно с това ще бъде подпомогнато сертифицирането и обезопасяването на местата за отдих и игра на малчуганите. За настоящата година заложената сума е 200 000 лева. Същите са средствата и за следващите две  години.

Дигитализация на учебния процес

Въвеждането на информационните и комуникационни технологии е сред основните акценти на образователната програма с цел повишаване  мотивацията  на учениците и качеството на образование. Идеята е да се въведат платформите G-suite и Office 365, което ще промени общуването между учители, ученици, ръководство и родители и ще доведе до създаване на иновации в училище. Предвидената за трите години сума е 90 000 лева, като програмата е обвързана със Стратегията за ефективно прилагане на информационните технологии в Република България.

Продължава проектът “Иновативни училища”, който общината стартира със “Световен образователен форум” през 2015 година. Вече са обучени над 100 учители от пилотните 8 училища. През 2016 година са се включили и три основни училища. Резултатът от двугодишната програма е позитивна промяна в ежедневния образователен процес и повишаване успеваемостта на децата. Идеята е изграждане на професионална общност от учители, които системно да обменят добри практики и да анализират свои професионални ситуации, осъществяване на превенция на агресивните прояви и изграждане на положителна култура на общуване и личностна изява. Амбицията е нов или  усъвършенстван начин на организация на обучение и учебната среда така, че всички деца да бъдат активно въвлечени в учебния процес. Дългосрочната цел е общият брой на училищата по проекта да набъбне до 17. За постигане на устойчивост за следващия тригодишен период са заложени 81 000 лева.

Най-сериозна сума е заделена за въвеждане и развитие на Монтесори педагогиката. Девизът на Монтесори е: “Помогни ми да се справя сам!”. Образователният метод е признат за един от най-добрите в целия свят. Това е метод, който изследва и поддържа естественото развитие на децата. Те развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, развиват критическо мислене. Идеята е да се създадат условия за обучения в 8 детски градини и постепенно да се формира устойчива Монтесори общност в Пловдив.

Към момента пилотно работят по две групи в 5 детски заведения след 10-месечно обучение на педагозите в тях. Амбицията е да се създаде образователна среда за Монтесори яслена група в детска градина и Монтесори училище. Общината има идея след апробиране на програмата тя да бъде предложена за одобрение от МОН. Ще бъде подписан меморандум за сътрудничество с Нов български университет за специализиран курс и създаване на обучителен център за нуждите на програмата. 818 000 лева се предвиждат за това, както и за закупуване на дидактически материали, провеждане на ежегодни уоркшопи, организиране на международна конференция в Пловдив през 2018 година.

Образователно-индустриалният борд, който беше създаден през есента на 2016 година в партньорство между  МОН, Тракия икономическа зона, Индъстри уоч и Община Пловдив, продължава да се развива като звено, което подпомага професионалните гимназии. Целта е разработването на нови ефективни практики за сътрудничество между училищата и работодателите, както и обновяване на учебните програми, съобразно нуждите на бизнеса. Рекламни кампании ще насърчават учениците и родители да изберат именно професионалното образование и дуалното обучение. Бордът ще съдейства за реализирането на успешни партньорства между работодатели и професионални гимназии, ще изготвя текущи прогнози за търсенето и предлагането на труд, за популяризиране на професиите и ще окаже помощ при решаване на административни и комуникационни проблеми. 90 000 лева се предвиждат за тази шеста подпрограмa.

Новини по проекта:

13 април 2017: Пловдив с висока оценка за условията и обучението по метода „Монтесори“ в детските градини

22 март 2017: Връчиха дипломите на първите Монтесори педагози в Община Пловдив

8 март 2017: В ОУ „Васил Левски“ кметът инспектира приложението на програмата за модернизация на учебния процес

16 февруари 2017: Община Пловдив разширява програмите за иновации и развитие на образователния процес

06 февруари 2017: Община Пловдив и Фондация „Заедно в час” разработват нова стратегия за развитие на образованието до 2022 г.

10 октомври 2016: Монтесори програмата на Община Пловдив сред най-мащабните в Източна Европа

04 май 2016: Община Пловдив въвежда обучение по метода на Мария Монтесори в общински детски градини

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 гласувания, средно: 0,00 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

Изпрати коментар