Подобряване на енергийната ефективност

Срок на изпълнение: /17.07.2012-17.07.2013 г./

В началото на 2012 г. Община Пловдив кандидатства пред Националния доверителен екофонд. През август 2012 г. бяха одобрени за изпълнение на енергоспестяващи мерки следните 8 общински сгради:

  1. ЦДГ ”Зорница” – ул.”Георги Кондолов” № 45
  2. СОУ ”Св.Константин Кирил Философ” – ул.”Г.Кондолов” № 44 А
  3. СОУ ”Константин Величков”, ул.”Бугариево” № 6
  4. Детски ясли „Слънчо”, ул.”Г.Кондолов” № 43
  5. СОУ ”Братя Миладинови”, ул.”Даме Груев” № 60
  6. ОП ”Чистота”, ул.”Даме Груев” № 64 А
  7. ОМГ ”Академик Кирил Попов”-УПК, ул.”Чемшир” № 11
  8. СОУ ”Св.Константин Кирил Философ” – ул.”Чорлу” № 14

Съгласно сключения договор между Националния доверителен екофонд и Община Пловдив, стойността на безвъзмездната помощ възлиза на 2 953 395 (два милиона, деветстотин петдесет и три хиляди триста деветдесет и пет) лева и представлява 85% от необходимите средства за изпълнение на енергоспестяващите мерки.

В ход е подготовка на обществените поръчки за избор на изпълнител на енергоспестяващите мерки.    Изпълнението на енергоспестяващите мерки на сградите, съгласно подписаните договори с Националния доверителен екофонд ще снижи рязко енергийните разходи на обектите. Това от своя страна ще доведе до намаляване замърсяването на околната среда – понижаване на нивото на отделяните вредни емисии на СО2 и фини прахови частици в атмосферата, вследствие на което се подобрява чистотата на атмосферния въздух.

С изпълнението на енергоспестяващите мерки ще се осигури топлинен комфорт в сградите, в съответствие с нормативните изисквания за качество на обитаемата среда, с оптимизиран разход на енергия.

На 17.07.2012 година е подписан договор за финансиране на следните обекти: СОУ “Константин Величков”, СОУ “Братя Миладинови”, СОУ “Константин Кирил Философ” – 2 сгради, СОУ “Акад. Кирил Попов”, Детска ясла №14 “Слънчо”, ЦДГ “Зорница и сградата на ОП “Чистота”. Превидените дейности са саниране на сградите и подмяна на горивната база на част от обектите.

На 01.11.2012г. са одобрени и заявленията за проявен интерес на следните обекти: СОУ “Св. Софроний Врачански”, СОУ “Св. Патриарх Евтимий”, ОУ “Екзарх Антим І”, ОУ “Гео Милев”, ОУ “Георги Бенковски”, СОУ “Любен Каравелов”, СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”. На 07.03.2013г. са одобрени за финансиране и четирите сгради на Езикова гимназия “Пловдив”- Училищна сграда, Общежитие за момчета, Общежитие за момичета и Ученически стол. И в тези обекти от вторият етап предвидените дейности са саниране на сградите и подмяна на горивната база на част от обектите. В момента е в процес на изработване на Технически инвестиционен проект за всеки отделен обект и внасяне на апликационна форма.

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 гласувания, средно: 0,00 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

Изпрати коментар