Основен ремонт на административна сграда на площад “Централен” №1 /бившият партиен дом/

 

Новини по проекта:

27.06.2016: Обсъдиха техническото задание за реконструкцията на площад „Централен“

21.10.2014: Изготвят техническото задание за обновяването на площад „Централен“

2.09.2014: Приключи общественото гласуване за новата визия на площад „Централен“

30.06.2014: Обявиха победителите в международния архитектурен за площад „Централен“ в Пловдив

01.06.2014: Архитекти от шест континента в надпревара за новия облик на площад „Централен” в Пловдив

22.04.2014: Стартира международният архитектурен конкурс за площад „Централен“

26.02.2014: Основен ремонт на административна сграда на площад “Централен” №1 /бившият партиен дом/ 

24.02.2014: Пловдив с идеен проект за обновяване на бившия партиен дом

16.01.2014: Фирма от Венеция участва в конкурса за бившия партиен дом

02.12.2013: Приемат идеи и мнения за бъдещето на площад „Централен”

15.11.2013: Провежда се анкета за пространството на площад Централен в Пловдив

27.08.2013: Обявяват конкурс за промяна на бившия партиен дом

 

——————————————

OБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Идейната си концепция за преустройство и обновяване на сградата, освен на базата на заданието на възложителя, е изградено, развивайки след задълбочени обсъждания следните три основни теми:

1. Присъствие в площадното пространство и връзка с околната среда
2. Функция и функционални потребности
3. Фасадно оформление и енергийна ефективност

1. Присъствие в площадното пространство и връзка с околната среда

Административната сграда на Община Пловдив присъства в една градоустройствена среда с особена значимост за града, среда наситена със следи от различни епохи от  градския живот, среда наситена с важни обекти, обслужващи обществения живот на пловдивчани, среда на комуникационни развръзки на активно пешеходно движение, събирателна точка на няколко оси:

- Главна улица
- Ул. Иван Вазов
- Ул. Капитан Райчо
- Връзка с парка и др.

Тази среда е централният градски площад на Пловдив.

С местоположението и високия си силует, сградата на Община Пловдив се явява основен градообразуващ фактор на площадното простанство и визуален репер на пешеходната ос – главна улица. Тя не може да остане безучастна към сложната устройствена среда на тази зона .

2. Функция и функционални потребности

Главните функции на общинската администрация са: управление на обществените градски дейности и административно обслужване на гражданите.
В съответствие със съвременните изисквания за осъществяване на тези дейности, сме предложили зониране на сградата по нива, а именно:
- Обслужване на гражданите – фронтофис
- Административни служби
- Технически помещения и архив
- Панорама

2.1. Фронтофис

Службите, свързани с прякото обслужване на гражданите ще бъдат разположени на първите два надземни етажа за осигуряване на лесен и неограничен достъп на посетителите. Тези етажи, освен че се намират в близост до терена, обграждат и открития към настоящия момент вътрешен двор, който в момента е занемарен и е неудобен за ползване, а може да добие нов смисъл и функционално осмисляне.

В рамките на тези два свободнодостъпни етажа, освен административните офиси е предвидено създаване на конферентна зала със 150 места и две малки конферентни зали с по 20 места, събрани в общ конферентен блок на втория етаж – над главния вход на сградата.

2.2. Административни служби

Друга важна зона в сградата е зоната в която са разположени административните служби. Това е основната част от административната сграда и обхваща всички етажи на високото тяло.
Към настоящия момент етажите са разпределени почти идентично (типови етажи) с множество малки самостоятелни помещения – канцеларии, създадени за нуждите, които сградата някога е обслужвала. Всички вътрешни преградни стени и всички фасадни подпрозоречни парапети са изпълнени от монолитна, тежка, тухлена зидария.
Идеята на проектантите е всички стари тухлени стени да бъдат премахнати, като това би дало възможност да се постигнат два важни резултата:

1. От функционална гледна точка, типовите етажи ще се оформят като работни пространства от отворен тип с минимално количество вътрешни прегради, изработени от мобилни елементи.
2. От конструктивна гледна точка, премахването на старите тежки стени ще намали значително собственото тегло на сградата и нейната конструкция ще заработи при много по – облекчени условия.

Новият, трети асансьор ще даде възможност да се обслужва сградата нормално, като той ще стига и до най – горното ниво на панорамния етаж. За осигуряване на пожарната безопасност на високото тяло на сградата, освен съществуващата основна стълба и новия асансьор, включен в режим на аварийна работа, се предвижда и изграждане на нова аварийна стълба изпълнена от стоманена конструкция, окачена по цялата височина на източната фасада, осигуряваща възможност за евакуация от всички етажни нива, включително новото панорамно заведение.

2.3. Технически етаж и архиви

Идеята за усвояване на вътрешното дворно пространство дава възможност за увеличаване на площта на подземния етаж. Заедно с премахването на вече ненужните, стари съоръжения – котелно и абонатна станция, потенциалът му значително нараства.
В подземния етаж ще бъдат създадени две основни групи помещения – пасивен архив с капацитет увеличен с около 80% и технически съоръжения, захранващи и обслужващи етажните инсталации, предвидени за постигане на максимално добри енергоефективни показатели на сградата. Към техническите съоръжения се предвижда изграждане на воден термобуфер, който акумулира голямо количество топлинна енергия през летния сезон, а през отоплителния сезон я отдава към сградата.

2.4. Панорама

Ще има панорамен асансьор, изграден пред северната фасада на сградата, застанал във визуалната ос на главната улица, явно видим от целия пешеходен поток, издигащ се като знак, убедително аргументиращ панорамната идея. Разполагането на панорамния асансьор от страната на централния площад, благоприятства не само визуалното му възприемане, но осигурява явен и лесен достъп, както от самия площад и неговото ниво, така и от евентуалното бъдещо подземно ниво, където в перспектива има възможност да се разгърне подземен паркинг и да се търси връзка с подземната археологичната структура.

3. Фасадно оформление и енергийна ефективност

Модерна за времето си, сградата на някогашния партиен дом е решавана с ивични фасади със значително остъклена част, осигуряваща обилно естествено осветление на работните помещения.

Търсейки новата модерна визия и постигането отново на максимално естествено осветление на отворените вътрешни пространства, в идейното решение се предлага цялостно остъкляване на фасадите, с изключение на фасадните бетонови стени и стените на новите санитарни възли.

За да бъдат избегнати обичайните проблеми на остъклените фасади, свързани със загуба на топлина през зимния сезон и съответно силно прегряване през летния сезон, в проектното решение се планира използване, както на най – новите постижения на модерната стъкларска индустрия, така и изключително ефективно архитектурно – техническо решение със стъклена фасадна структура от няколко слоя. Тези предвидени мерки, с които се постига максимална топлозащита на сградата са детайлно описани и представени в частта енергийна ефективност към настоящият идеен проект.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ЕЕ и ВЕИ)

1.Концепция

Проектът спазва следните принципи:

- Използване максимално на слънчевата енергия и дневната светлина. Абсорбиране, вместо изхвърляне.
- Използване на лъчиста енергия за отопление и охлаждане
- Буфериране на топлинна енергия (топлина и студ)
- Интегриране на фасадните решения със задачи на ОВК и ВЕИ инсталации
- Адаптивна и активна слънцезащита, двойни остъклени фасади, кристални стъкла
- Максимално интелигентно управление: оптимизация на осветление, слънцезащита, ОВК, ВЕИ
- Намаляване на инсталираните мощности за сметка на буфери на възобновяема енергия

2. Цел

Амбицията и целта на проекта е постигане на енергийно потребление на сградата под 50kWh/m2a,което е намаляване с 4 ПЪТИ СПРЯМО ТЕКУЩОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СГРАДАТА. При постигане на такива параметри сградата ще може да получи клас А+ според предстоящите за приемане нормативи за енергийна ефективност на сградите, хармонизирани с Европейското законодателство и според Директива 2012/27/ЕС на Европейски съюз. С намаляване на потреблението потребителите ще намалят разходите за енергия 4 ПЪТИ. В икономически план оценката на спестените финансови средства за потребителите е 2.5 МИЛИОНА ЛЕВА за 10 години.

3. Стратегия на проекта

Проектът предлага такива решения, които ще направят реализацията на целта ИКОНОМИЧЕСКИ РЕНТАБИЛНА. Т.е. мерките за подобряване на енергийната ефективност на сградата ще могат да се възвърнат в 10-12 годишен план.

4. Използвани решения:

РЕТРООПТИЧНИ ЩОРИ
Слънцезащитни щори със специфичен релеф на покритието, който отразява попадналата върху ламелите слънчева светлина обратно към външното пространство, вместо в посока на помещението.

ДВОЙНА ФАСАДА
Представлява окачена алуминиева фасада с три стъкла, между които има две камери. Външната камера е разширена, като в нея е разположена слънцезащитата (щори). Вътрешната камера е тясна, като второто и третото стъкло са монтирани като стъклопакет. При разполагане на слънцезащитата във външната камера се проявяват качествата на двойната фасада, а именно:

- Изхвърля се попадналата върху щорите радиация обратно навън, което има огромен ефект върху студовия товар
- Пропуска се дифузна светлина навътре в помещението, коетозваля значително разходите от изкуствено осветление
- Щорите са запазени от въздействието на вятъра и външния прах
- Външната камера има добри топлоизолационни качества

ТЕМПЕРИРАНЕ НА БЕТОНА: BKT

Темперирането на бетона постига две големи преимущества:  буферира се  топлинна енергия в бетоновите плочи, излъчването на тези повърхности създава чувство на комфорт при по-ниски температури през зимата и по-високи температури през лятото.
Доказано е, че при използване на лъчисто отопление/охлаждане чрез темпериране на бетона се постигат спестявания от топлинна и студова енергия над 30% спрямо чистото въздушно темпериране – само с конвектори.
Реализира се като замазка с дебелина 40 мм, в която се монтират серпантини от PEXA тръби с дебелина 14 мм, предварително монтирани на скари. Монтираните скари на тавана се измазват с гипсова мазилка, машинно положена, със специални съставки срещу напукване от линейни разширения.

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ КОНВЕКТОРИ

Представляват маломощни конквектори с топлоносител вода. Разполагат се по периферията на сградата. Същественото е засмукване на пресен въздух от фасадата, който се темперира от топлообменника. Конвекторът има миксер, който смесва процент от пресния въздух с рециркулиран въздух от помещението.
Децентрализираните конвектори работят само когато е необходимо: информация за което получват или от БМС или по задание от потребителите.

ТЕРМОПОМПЕН АГРЕГАТ (ЧИЛЪР)

Термопомпените агрегати въздух-вода са много широко разпространени. Тяхната функция е да трансформират електрическа енергия в топлинна (студова или топлинна), като добавят към топлинната енергия температура, изтеглена от въздуха. Коефициентът на трансформация от електрическа към топлинна енергия зависи от външната температура и варира от 3:1 до 1:1.  Някои технологии постигат трансформация над 5:1.

СТУДОВ БУФЕР

Представлява воден резервоар с топлоизолация, който се охлажда чрез топлообменници до температура, близка до нулата. Използва се за подпомагане на охлаждането на сградите, като се зарежда през нощта и се изпразва през деня. Студовите буфери могат да се използват и за пожарогасене, тъй като са с ниска температура, а водата в тях не се източва.

СЕЗОНЕН ТЕРМОАКУМУЛАТОР

Представлява воден резервоар със сериозна  топлоизолация, който се загрява чрез топлообменник до 95 градуса. Източник на толинната енергия обикновено е слънцето, като енергията се добива от слънчеви колектори. Сезонният термоакумулатор се загрява през лятото, когато има много слънце и се разрежда (изтегля се топлината) през отоплителния сезон, когато има малко слънце.Специфичен проблем в големите обеми на термоакумулаторите е вътрешното движение, размесване на водата, което води до големи загуби. За намаляване на загубите се изпълняват системи от съдове, които поддържат температурната разлика. От значение е и общия обем. Доказано е, че термоакумулаторите стават рентабилна инвестиция при големи обеми.

НИСКО ТЕМПЕРАТУРЕН ГЕНЕРАТОР

Представлява инсталация, основаваща се на цикъла на Ранкин, която трансформира топлинната енергия в електрическа. През последните години технологията се разви, като  вече могат да се реализират решения с много рентабилни параметри.

ЕНЕРГИЙНА ХИБРИДНА ОБЛИЦОВКА

Представлява фасадна облицовка, която добива топлинна и фотоволтаична енергия от слънцето. Циркулацията на флуид, който охлажда фотоволтаичното покритие и подобрява значително ефективността на работата му. Добитата топлина се отвежда, за да се използва за други енергийни цели.

ЕНЕРГИЕН СТЪКЛЕН ПОКРИВ

Представлява покривно остъкляване от стъклопакети, в които през лятото циркулира вода. Водата е филтър на инфрачервения спектър на слънцето, като го абсорбира и отвежда. В помещението под покрива преминава само видимия спектър на светлината. Така през лятото пространството отдолу не прегрява. В същото време енергията не се отразява обратно и не предизвиква неприятни оптблясъци към околни високи сгради. Добитата топлинна енергия се отвежда, за да се използва за други цели.

ВАКУУМНОТРЪБНИ КОЛЕКТОРИ

Колектори на слънчева топлина, които абсорбират радиацията в тънкостенни вакуумни тръби и я отвеждат при висока температура. Този тип колектори работят успешно през зимата, както и в облачно време.

5. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО ОХЛАЖДАНЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕМПЕРИРАН БЕТОН И СТУДОВИ БУФЕРИ

Технологията използва описаните по-горе системни решения, като постига значително по-добри показатели спрямо традиционните чилърни или VRF системи с въздушно охлаждане. Как?

ФАЗА НОЩ

През нощта чилърите могат да работят само като топлообменници, които прехвърлят директно външната температура в плочите (без термопомпен цикъл).
За допълнително сваляне на температурата при външните тела се използва воден буфер.
След като се охладят плочите чилърите започват да охлаждат водния студов буфер.
Температурата на охлаждане пада до 2 градуса.
Общата студова енергия, съхранена в плочите и студовия буфер е равна на 70% от общата студова енергия, която е необходима за охлаждане през деня!

ФАЗА ДЕН

През деня чилърите захранват децентрализираните фасадни конвектори, които работят само когато е необходимо и на практика регулират пиковите натоварвания и локалните нужди. Общата мощност на конвекторите е 30% от моментния пиков товар.
Сутрин, при идване на работа офисите са охладени. В периода 8-11 часа плочите отдават температурата си.
По обед започва подаване на студова енергия в плочите от студовия буфер. Допълнително през конвекторите се подава студова енергия там, където има пикова нужда.

РЕЗУЛТАТИ

1. Намаляване общата цена на инсталацията, сравнена със 100% климатизация от чилъри с 30-40%, което се постига чрез:

- Инсталирана мощност на външни тела, оразмерени на 30% от пиковия товар
- Темпериране на плочите – евтино решение
- Използване на маломощни децентрализирани конвектори – по-малко бройки, по-малка мощност
- Намаляване на общата инсталирана електрическа мощност (трафопост)

2. Намаляване на потреблението на електричествосравнена със  100% климатизация от чилъри: с40%-50%

- Зареждане на 70% от студовата енергия през нощта, като поне 50% от тази енергия е безплатна, т.е. директно използване на температурата на нощния въздух
- По-ниска цена на електричеството през нощта
- Използване на лъчисто охлаждане, което е доказано, че употребява с 30% по-малко енергия от въздушното охлаждане.

6. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО ОТОПЛЕНИЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕМПЕРИРАН БЕТОН, СИСТЕМИ ЗА ДОБИВ НА ТОПЛИНА ОТ СЛЪНЦЕТО И СЕЗОНЕН ТЕРМОАКУМУЛАТОР

Технологията използва описаните по-горе системни решения, като постига потребление на първична топлинна енергия, близко до нулевата.

ДОБИВ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО

През лятото, както и през междинните сезони топлинна енергия се добива от:

- Енергийна облицовка
- Енергиен покрив
- Вакуумнотръбно соларно поле

От енергийната облицовка и енергийния стъклен покрив ще се добива гореща вода с температура около 50-60 градуса, която ще се догрява до 95 градуса във вакуумно-тръбното соларно поле.

СЕЗОННО СЪХРАНЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

Цялата топлинна енергия, добита основно през летния сезон се съхранява в т.нар. ТЕРМОАКУМУЛАТОР. Това представлява система от водни резервоари с топлоизолация, топлообменници и циркулационни помпи, която система поддържа за достатъчно дълъг период от време (до 6 месеца!) високата температура, добита от слънцето. През зимата, по време на отоплителния период съхранената топлина се източва с цел отопление или подпомагане на отоплението. За да се постигне голяма температурна разлика в схемата участват и термопомпени агрегати, които по принцип през лятото се използват за охлаждане.За целите на проекта се предвижда изграждане на термоакумулатор с обем 500 м3, който се разполага под нивото на сега-съществуващия вътрешен двор.Термоакумулаторът и добитата енергия ще покрият над 80% от необходимата енергия за отопление и БГВ на сградата!

НИСКО ТЕМПЕРАТУРНА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА

След прилагане реконструкцията топлосъхранението на сградата ще се подобри в пъти. Необходимостта от топлинна енергия ще намалее, още повече, че в баланса активно ще влязат вътрешните товари на хора и компютри. Предвижда се нискотемпературна отоплителна система на 35 градуса, която температура ще бъде подавана едновременно в темперираните плочи и конвекторите. Ниската температура е условие за пълноценно изполване капацитета на термоакумулатора, тъй като се постига голяма температурна разлика от максималната му точка на загряване: 95 градуса.

7. ТЕХНОЛОГИЯ НА ДНЕВНАТА СВЕТЛИНА: РАБОТА НА ДВОЙНАТА ФАСАДА

Двойната фасада е най-доброто и съвременно решение за офис сградите днес. Параметрите на двойните фасади се отличават коренно от традиционните стъклени „моно-скин“ фасади.

Как работи двойната фасада (тип „дабъл-скин“)?

Двойната фасада защитава офисите от проникване на инфрачервения спектър чрез слънцезащита, разположена в камера между вътрешен стъклопакет и външно защитно стъкло. Стъклата са кристално прозрачни. Слънцезащитата е динамична, защото може да избира колко светлина или топлинна енергия да пропуска навътре.  Ефектът е поразителен: в мрачни дни или в края на работния ден щорите се вдигат и максимално количество дневна светлина влиза в пространството. В ярки слънчеви дни слънцезащитата контролира нивото на дневната светлина чрез сградната автоматизация. Така динамиката на фасадата става максимална по отношение на дневната светлина.Огромен принос в работата на двойната фасада има ретро-оптичната щора. Тези щори имат специфичен релеф на покритието, който отразява попадналата върху ламелите слънчева светлина обратно към външното пространство, вместо в посока на помещението.  Това води до следващият основен бонус на двойната фасада: при ярко директно слънце щорите са отворени, а в помещението влиза само дифузна светлина. Ширината на ламелите е 50 или 60 мм. Това прави разстоянието между ламелите по-голямо, тоест – фасадата става по-прозрачна и през нея се вижда навън (визуален комфорт).Специфично е предложеното от нас решение, което е познато като „затворена дишаща камера“. При това решение камерата, в която е разположена слънцезащитата не се вентилира, като по този начин се избяхва необходимостта от почистване от прах и съответно – отваряемост на вътрешната част на фасадата с цел осигуряване на достъп. Затворената камера осигурява подобрена топлотехника на слъкплопакета през зимата. Основният проблем при този вид затворени камери е кондензът, който се образува в определени случаи на влажност и температура на въздуха, няколко дни в годината. За да се избегне появата на конденз се прилагат системи за автоматично осушаване на въздуха в камерата. В приложеното от нас решение проблемът се решава чрез микро-вентилация от малки филтри, вградени в рамките. Системата е тествана в сградите на Софарма и Литекс и работи без видими проблеми.Интегрираното обвързване на работата на слънцезащитата с осветлението и ветнилацията водят до впечатляващи спестявания на студова енергия и осветление! През зимата се прилага техника за пасивно отопление при наличние на слънце. Тъй като стъклата на фасадата са без отразяващи филтри при вдигнати щори може да се пропусне радиацията вътре в помещението и да се използва ефектът на парника. За да осигурят комфорт на работещите – щорите се повдигат само в долната 1/3 от прозорците, като попадащото слънце е под нивото на работните плотове.

8. РАБОТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ВЕНТИЛАЦИЯ

Централизираната вентилация в офис сградите се отрича от съвременната практика. Предложеното проектно решение прилага принципите на децентрализирана вентилация и отваряема фасада. За всяка ос на сградата се осигурява отваряема вентилационна клапа. Вентилационните клапи се използват и за противопожарни цели.Към всяка ос на сградата е осигурен и децентрализиран конвектор с достъп на пресен въздух от фасадата, който се темперира от топлообменника. Конвекторът има миксер, който смесва процент от пресния въздух с рециркулиран въздух от помещението. Децентрализираните конвектори работят само когато е необходимо: информация за което получват или от БМС или по задание от потребителите. В дълбочина на етажа, към тавана е разположена централна смукателна вентилация. Смукателната вентилация изхвърля отработения въздух, като енергията му се  рециклира в етажен рекуператор и се връща в захранващите тръби.

9. РАБОТА НА СГРАДНАТА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Сградната автоматизация има решаващ ефект върху енергийната ефективност на сградата, тъй като оптимизира и интегрира всички ефекти на отделните системи. На централизирано интелигентно управление подлежат слънцезащитните щори, конвекторите и осветлението. Към автоматизацията влизат различни точки и фактори на мерене: външна радиация, вятър, вътрешна топлина, въглероден дуокис, присъствие и др. Задължително е използването на метео станция, както и статистически данни.Сградната автоматизация поддържа оптимално нивото на дневната светлина следвайки алгоритъм и отчитайки облаците. За да се избегне постоянното движение на щорите се поставят по-ниски прагове на реакция, т.е. по-сериозни отклонения от зададените сценарии. На практика в дневен план щорите ще заемат не повече от 4-5 положения.Осветлението задължително е с възможност за димиране. Така сградната автоматизация преценява колко от изкуствената светлина да се подава, в зависимост от проникващата дневна светлина. Така се пести енергия от осветление.Сградната автоматизация контролира всяка лампа, конвектор или щора, както и кръговете на серпантините в тавана. Всеки един елемент има IP адрес и е видим от системата. Нивото на права за въздействие върху системата от самите потребители е въпрос на системната администрация.

10. ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Разработеното решение следва методология за постигане на близко до нулево потребление на първична енергия. Методологията включва четири стъпки:

  1. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: Изчисляване на разходите за енергия след прилагане на мерките за Енергийна ефективност: топлина, студ, електричество. Разходите се изчисляват в годишен, месечен и дневен цикъл.
  2. ДОБИВ НА ЕНЕРГИЯ: Отпимиране на приходите на енергия, чрез интегрирано проектиране на системи за добив на енергия, заедно със системи за енергийни спестявания. Приходите се изчисляват в годишен, месечен и дневен цикъл.
  3. СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ: Проектиране на системи за локално съхранение на енергия: топлинна и студова. Изчисляване на загубите и оптимиране спрямо приходите. Оптимиране на пиковите товари и цената – инсталацията се проектира за 80-90% от общия разход с цел намаляване себестойността. Буфериране на електричество в мрежата или чрез други способи.
  4. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИЗЛИШНАТА ЕНЕРГИЯ: Използване на енергия, която надхвърля възможностите на буферите чрез трансформация в друг вид енергии. Например: трансформация на топлинна енергия в електрическа чрез използване на нискотемпературна машина. Или трансформация на излишна електрическа фотоволтаична енергия в топлинна или студова, която да се буферира или да се използва директно.

Балансът на тези четири уравнения е сложно интегрално уравнение, в което играят всички системи, техните качества и експлоатационни характеристики.

11. ЦЕНА (само на мерките по ЕЕ и ВЕИ)

Отношението ЦЕНА/СПЕСТЕНИ ЕМИСИИ е най-голямото предизвикателство за инженеринга и е свързано с прилагането на иновации и комплексен, интегрален подход.

В ценообразуването на отделните системи играят фактори като:

- Производство: местно, китайско, западно-европейско
- Завършена система или асемблиране на елементи
- Търговски марж: редките, бутикови системи са неразумно скъпи
- Комисионни, които оскъпяват неразумно системата и я компрометират като ефективност

За постигането на добър ценови резултат се препоръчва използването на местни материали, производства и инженеринг, за които да се осигури време и средства за развой. Условието отговаря и на критериите за „зелени сгради“ .

12. ВРЪЩАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ОТ СПЕСТЕНИ РАЗХОДИ ЗА ЕНЕРГИЯ

Връщането на инвестицията (ROI – return of investment) зависи от много фактори, които често са въпрос на предположения и предвиждания, тъй като касаят бъдещето.
Нарастването на цената на първичната енергия е фактор, който най-съществено влияе върху ROI. Като източник на информация се използват статистически данни, както и проучвания на сериозни институти.

Официалният сайт на конкурса: http://plovdivsquare.com

1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5 (1 гласувания, средно: 5,00 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

Един коментар

  1. Идеята е страхотна, но дали ще бъде реализирана до началото на 2019?

Изпрати коментар