Нов пътен мост над река Марица с развръзки на продължението на бул. “Копривщица-запад” в обхвата на гр. Пловдив

Новини по проекта:

23.12.2015: Община Пловдив планира проект на нов мост за отпушване на трафика

 

 

Идеен проект

I. Обща част
Съгласно заданието е необходимо да се проектира трасе на улица II клас, която да следва направлението на бул. “Копривщица-запад” , да премине чрез мостово съоръжение над р. Марица. Северно от реката да премине покрай стадион “Марица” и да се свърже с бул. “България”. Изисква се да се осъществят връзки с бул. Марица-юг”, да се предвиди бъдеща връзка с продължението на бул. “Марица-север” и да се изгради кръстовище с бул. “България”.
При проучването и разработването на трасето бяха използвани следните изходни материали:
- Протокол №14 /16.07.2013 г. на СЕСУТ при община Пловдив
- Тахиметрична снимка на терена и съоръженията в района на проекта
- Извадка от кадастралната карта на гр. Пловдив за райони “северен” и
“централен”
- Извадка от регулационния план на гр. Пловдив в района на проектното
трасе
Настоящата разработка във фаза “Идеен проект” цели да се представят вижданията на проектанта за осъществяване на изискванията на Заданието по отношение на трасето на улицата и избор на трасе, което да се разработи във фаза “Технически проект” по всички части.

II. Проектно решение:
Габарит Г=30 м с преминаване върху канала
При този вариант трасето на бул. “Копривщица-запад” се запазва в ситуационно и нивелетно отношение до входа за стадион “Пловдив”. След входа на стадиона се предвижда изменение в ситуационно и нивелетно отношение.В ситуационно отношение оста на улицата се измества към ж.п. линията. В нивелетно отношение се предвижда постепенно задигане с наклон 4.08 % до км 0+163 и кота 164,80. За спиране насипа на тази рампа от западната страна, към стадиона се предвижда изграждане на подпорна стена с дължина 60 м с височина
средно 1.5 м. Габаритът на платното за движение на ул.”Копривщица-запад” се запазва както съществуващото положение – 10,5 м.
При км 0+179.537 се предвижда изграждане на кръгово кръстовище с радиус на кръга R=14.50 m, и трилентово платно за движение. Кръстовището ще осъществява връзката на новата пътна връзка над р. “Марица” с бул. “Марица-юг”. За целта ще се изгради рампа от бул. “Марица -юг” до кръговото кръстовище. Рампата е с габарит на платното за движение – 10.5 м , надлъжен наклон 5,2 % и двупосочен режим на движение. Трасето на тази рампа засяга изоставени спортни имоти , собственост на община Пловдив, като два плувни басейна.
Непосредствено след кръговото кръстовище се предвижда началото на двойно мостово съоръжение над р. Марица – отделни съоръжения за двете направления. Мостовете са 7-отворни, с осово разстояние между стълбовете 29.50 m. Само крайният отвор от страна „Юг” е по-къс (22,5 m) c цел намаляване височината на гредите и осигуряване на необходимия подмостов габарит. Общата дължина (без крилата) е 198.5 m.
При км 0+455.120 проектната ос пресича оста на бъдещото продължение на бул. “Марица-север”. Предвижда се пресичането на двата булеварда да се осъществи с кръгово кръстовище с радиус на кръга R=18 м и трилентово платно за движение.
Съгласно протокола на СЕСУТ от 16.07.2013 год., новопроектираният участък от бул. “Копривщица” в участъка от км 0+210 до км 0+670 /включително мостовите съоръжения/ ще бъде с общ габарит ЗО м, който включва платна за движение 2х10.5 м, разделителна ивица 3 м и тротоари 2х3 м.
Съгласно протокола на СЕСУТ при община Пловдив новопроектираното трасе трябва да преминава върху съществуващия канал, преминаващ в непосредствена близост до стадион “Марица”. За целта е необходимо да се изгради около 259 м колектор, върху който да премине насипа на пътя.
В участъка от км 0+550 до км 0+580 трасето засяга три масивни сгради, намиращи се в ляво от оста. От кадастралната карта е видно ,че две от сградите /стара парна централа и тоалетна/ са публична общинска собственост с право на собственост на гимназия “Иван Вазов”. Третата сграда /стар трафопост/ е публична държавна собственост с право на собственост на ЕВН “Електроразпределение” – ЕАД Пловдив. От направения оглед на място се установи че и трите сгради са изоставени и не се ползват от години.
Съгласно протокола на СЕСУТ на община Пловдив връзката с бул. “България” ще се извърши чрез оформяне на кръгово кръстовище с радиус на кръга R=18 и трилентово платно за движение.
Общата дължина на трасето по този вариант е 706.85 м.
Отчужденията, които трябва да се направят по този вариант са преобладаващо общинска публична и държавна публична собственост. Само един засегнат парцел е частна собственост.

4 votes, average: 4,00 out of 54 votes, average: 4,00 out of 54 votes, average: 4,00 out of 54 votes, average: 4,00 out of 54 votes, average: 4,00 out of 5 (4 гласувания, средно: 4,00 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

Един коментар

  1. Страхотен проект! Но как ще се организира движението на трафика към кв. Христо Смирненски?

    Възможно ли е основният поток от коли, който идва от Центъра (и от новия мост) да продължава по бул. Копривщица, вместо по ул. Владивосток?

    Например, при движение по бул. Шести Септември от Центъра към кв. Хр. Смирненски, след жп прелеза да има знак, че пътят с предимство продължава наляво, като по този начин колите да се отбиват през по-широкия булевард? В момента всички коли карат по бул. Шести Септември до кръстовището с Владивосток и завиват наляво, което прави големи задръствания всеки ден там. За живеещите на тази улица шумът и мръсотията от толкова много коли са много неприятни. От друга страна бул. Копривщица е по-широк, има повече дървета, а и освен това сградите са отдалечени на по-голямо отстояние от пътя. Улица Владивосток се пълни всеки ден от единия до другия край и дори колите остават в кръстовището, тъй като улицата е пълна.

    Ако потокът по бул. Шести Септември се отбива след прелеза, ще има ползи както за шофьорите, тъй като няма да се образуват задръствания, така и за живеещите, тъй като бул. Копривщица може по-добре да поеме трафика, за разлика от ул. Владивосток.

    Поздрави и благодаря за отделеното време!

Изпрати коментар