Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив

 

Новини по проекта:

………………………………………………………………………………………………………………………….

Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Регионално развитие“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5.-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града“, операция „Системи за устойчив градски транспорт“

Обща стойност на проекта: 44  306 947,25 лв.

Цели и очаквани резултати: Изграждане на модерна и интегрирана система на градски транспорт в Пловдив чрез въвеждане на електронна система за таксуване, „интелигентна” система за управление на трафика, изграждане на велоалеи, поставяне на GPS-системи в автобусите и др.

Срок на изпълнение: /02.07.2012 – 02.07.2015 г./

На 02.07.2012 г. беше подписан „Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие за изпълнение на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив” на стойност над четиридесет и четири милиона лева. Проектът включва реализиране на важни за развитието на града компоненти:

-Въвеждане на система за управление на градския транспорт, включваща управление на автопарка, електронно таксуване и информационно обслужване на пътниците. Въведена е система за приоритетно преминаване на градските автобуси;

-Изграждане на мрежи от велоалеи;

-Изграждане на система за управление на трафика, която предвижда по-лесно преминаване през основните кръстовища.;

-Подмяна на съществуващите светофарни уредби с нови, съвременни с по-високо качество.

Реализирано е допълнително обезопасяване на пешеходните пътеки в града със соларна светлинна сигнализация „бягащ пешеходец” и звуков сигнал за незрящи граждани. Във връзка с реализацията на проекта е и изграждането на Център за управление а трафика, чрез който се следи автомобилното движение на най-натоварените кръстовища.

Те са оборудвани със съвременни светофарни уредби, които позволяват автоматично регулиране на движението в зависимост от броя на автомобилите. На 15 локации, експонирани на голяма видеостена, са инсталирани  обзорни видеокамери с възможност за пълен 360 градуса оборот на завъртане. При необходимост може да се премине и към ръчно управление на светофарните  уредби от дежурните оператори в центъра, които в реално време виждат какво се случва във всеки един момент на дадено кръстовище и могат да вземат решение за подобряване на конкретната ситуация.

По проекта в града са монтирани нови светофарни LED секции с окабеляването, а на много места дори с нови горещо поцинковани метални конструкции от най-високо качество. Светлините са по-ярки и се виждат отдалече, дори когато вали сняг, дъжд или има мъгла. Те са и по-икономични. Видеодетектори преброяват трафика и на база на статистиката вземат интелигентни решения. Системата продължава да трупа данни и да се самонастройва за часовите диапазони и посоки за приоритетите на светофарната зелена вълна, съобразно основния трафик.

Светлинно регулираните кръстовища са оборудвани с трафик детектори, които имат способността да преброяват автомобилите на кръстовището и да подават информация към контролера на светофарната уредба и към Центъра за управление на трафика. Там модерен софтуер взима решение за продължителност на сигналите в зависимост от отчетения трафик, като същевременно се съобразява и със синхронизирането на кръстовищата в системата. Така в реално време постъпва цялата информация за работа на интелигентните светофари. На 15 основни кръстовища са монтирани видеокамери, с чиято помощ операторите виждат на монитори движението в широкия център на Пловдив, където то е интензивно. Системата позволява да се вземат решения за правилно регулиране на светофарите в извънредни ситуации – при пътно-транспортни произшествия или затваряне на улици.

В същата сграда се намира и Центърът за управление на градския транспорт, която контролира системата за управление на автопарка на вътрешноградския транспорт, така и системата за електронно таксуване.

Видеостената дава в реално време информация за движението на автобусите по спирките. Стойността на центъра е 6,2 млн. лв. и е компонент от проекта “Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, по който бяха отпуснати 44 млн. лв. по оперативна програма “Регионално развитие”. Проектът е един от най-важните в новата история на Пловдив.

Предимствата за пловдивчани са свързани с по-доброто обслужване в градския транспорт, бързото преминаване през кръстовищата, комфортно и безопасно придвижване с велосипед.

Разписанията на автобусите от градския транспорт стриктно ще се контролират с помощта на GPS. Дежурните оператори в Центъра за управление на градския транспорт следят на видеоекрани за движението на всички автобуси, които обслужват 29 линии. 285 автобуса са оборудвани с бордови компютри, монитори, паник бутони и електронни информационни табла, от които пътниците ще получават информация за маршрутите. Бордовите компютри са свързани с Центъра за управление на градския транспорт.

Пловдивчани все повече се възползват от новите велоалеи. За колоездачите са монтирани над 700 велостоянки. Велосипедното трасе е изградено от консорциум “Велоалеи Пловдив 2013″, а инвестицията е за 13 126 106 лева. Трасетата са съгласувани с КАТ, за да се гарантира максималната безопасност на всички участници в движението. Велоалеите са предимно двупосочни, широки 2 метра, с хоризонтална и вертикална маркировка. Еднопосочните са с ширина 1 метър. Изградени са от 30 см трошен камък, 5 см битумизирана баластра и 4 см износващ пласт от плътен асфалтобетон тип А с червен цвят. За безопасност по трасетата са монтирани 1851 пътни знаци, а 32 кръстовища са оборудвани с трисекционни светофари за велосипедисти.

При изграждането на велоалеите изцяло са изпълнени изискванията на проекта за възстановяване на прилежащата инфраструктура. Направени са 8500 кв. метра нови тротоарни настилки, положени са близо 20 000 кв.метра асфалтобетон за възстановяване на съществуващите тротоари, посадени са хиляди храсти и стотици дървета. На отделни места, където няма възможност за друго решение, пешеходците и велосипедистите си поделят пространството. Тези алеи са обозначени с маркировка като споделени пространства.

4 votes, average: 5,00 out of 54 votes, average: 5,00 out of 54 votes, average: 5,00 out of 54 votes, average: 5,00 out of 54 votes, average: 5,00 out of 5 (4 гласувания, средно: 5,00 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

7 Коментари

 1. Обмисляте ли градския транспорт да стане денонощен като в Бургас?

 2. Пешеходните пътеки на кръговите движения около панаира са непосредствено на изхода от кръговото, смятате ли да ги изнесете на 15 метра след това

 3. Отлично, само дето нямаме електротранспорт, от което дишаме ужасен въздух и не използваме готова инфраструктура. Ще кандидатства ли общината със собствена общинскафирма за нови тролеи след 2014г, по примера на Плевен, Ст Загора, София,…?

 4. Може ли да публикувате карта на планираните велоалеи? Интересува ме дали при проектирането им са взети предвид:
  1. Осигуряване на достъп до зоните за отдих – Гребен канал, хълмове, Цар-Симеонова градина, парк Лаута и др.
  2. Осигуряване на безопасно трасе север-юг, алтернативно на забранената за велосипедисти Княз Александър I
  3. Осигуряване на трасета до отдалечени обекти с голяма посещаемост от велосипедисти – ОМГ “Акад. Кирил Попов”, Езиковите гимназии и сградата на ПУ на бул. България (т.е. връзка на съществуващата велоалея на бул. България с останалата веломрежа)

 5. Ако може във всеки автобус и маршрутка и автобусна спирка да се залепят номера, на които да се съобщава за нередности в транспорта. Пример: Наскоро на пътник не беше разрешено да се качи в автобус номер 1 с малко домашно куче, при условие че в автобусът нямаше правостоящи хора. Шофьорът свали пътника от автобуса.

 6. Тъй като говорите за “устойчив” градски транспорт, то каква е предвидената стратегия относно намаляване на вредните емисии във въздуха?
  За съжаление научих, че общината планира премахване на тролейбусните жици, а това е един екологичен транспорт, който според мен не трябва да се “убива” с лека ръка.

 7. Кои са кръстовищата, на които ще се подменят светофарните уредби – може ли да дадете списък? Кога ще има таймери навсякъде?

Изпрати коментар