Министърът на транспорта обсъди важни ж.п. проекти с кмета на Пловдив

Реализацията на важни транспортни обекти в Пловдив бе обсъдена на среща днес между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов и кмета на града Иван Тотев.

По време на разговора бяха коментирани строителството на ж.п обекти, както  и бъдещото развитие на летище Пловдив. Министър Папазов пое ангажимент, при реализирането на железопътния възел в района на централна гара Пловдив, да се проектира и преминаване на две нива. Така чрез подлез ще се раздели автомобилния трафик от трасето на влаковете. Това ще залегне в следващия програмен период на оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014- 2020 г.“

По думите на министър Папазов е необходимо ускоряване на изграждането и на стомано-бетонна конструкция за автомобилен подлез Модър-Царевец под жп линията, преминаваща през града. В бъдеще тя ще свързва Южен и Западен район на Пловдив. Този обект ще се изгражда във връзка с  железопътната линия Септември-Пловдив, лот 3 и е на стойност приблизително 3,9 млн. лв. с ДДС. Предстои да бъдат обсъдени варианти за финансиране му извън ОП „Транспорт 2007-2013“, тъй като средства за тази конструкция  не са предвидени при старта на програмата.

По време на посещението си в Пловдив, министър Данаил Папазов инспектира наскоро отдадената на концесия централната жп гара, района на бъдещите подлези, както и летище Пловдив. Той обяви, че ще се анализира дейността на аеропорта и ще се търсят решения за увеличаване на неговите приходи. Данаил Папазов добави, че един от вариантите за развитие на летището е отдаването му на концесия.

Изпрати коментар