Комплексни проекти в зона за въздействие с преобладаващ социален характер

В зоната се разработват следните комплексни проекти:

  • Ремонт, реконструкция и изграждане на подпорни стени и социализация на коритото на р. Марица.Благоустрояване, озеленяване, паркоустройство, нови паркоместа и атракциони по южния бряг на р. Марица.Рехабилитация, реконструкция и паркоустройство на ул. „Никола Войвода”.Нов пешеходен мост „Южен бряг на р. Марица – парк о.”Адата” – северен бряг на р. Марица” и изграждане на публично пространство „Южен приемен вход на Международен панаир чрез развитие на паркоустройствени и атракционни мероприятия
  • Ремонт, реконструкция, паркоустройство и социализация на междублокови пространства, зелени площи, паркове, детски площадки и улици в следния ареал: от бул. „6-ти септември”, бул. „Мария Луиза, ул. „Метрополит Панарет” и бул. „Източен”. П2. Подобряване на публичното осветление в Хаджи Хасан махала, при приложението на слънчева енергия. “Меки” мерки:П7. Програма за обучение и преквалификация на търсещите работа възрастни лица в Хаджи Хасан Махала. П3. Реновиране на жилищни сгради в Хаджи Хасан Махала, при взeмането на решения и извършване на ремонтни дейности с участието на местните обитатели. П4. Създаване на общностен център в Хаджи Хасан Махала за стимулиране на социалната активност и индивидуалната креативност на местните обитатели.
  • Изпълнeние на консервационно-реставрационни работи и експониране на археологически обект “Източна порта” и устройство и благоустрояване на прилежащата територия, съобразно ЗРП на Първа градска част. Изграждане на туристически обект: „Маршрут „Пешеходна улица, „Източна порта” – „Малка базилика” и посетителски център . „Подземен музей на Филипопол – изток”: проучване, консервация, реставрация и експониране на археологически ценности и изграждане на туристически маршрут с приемно-иинформационен център в подземно публично пространство, свързващо „Раннохристиянска базилика” – подлез „Археологически” – „Археологически обект в кв. 71 по плана на Първа градска част Пловдив (І етап)
  • Рехабилитация на градска територия „понеделник пазар” и прилежащи терени чрез нова настилка, градско обзавеждане и елементи на градската ориентация, организация на движението, озеленяване, паркинг, архитектурна рамка
  • Изграждане на продължение /ново трасе/ на бул. „Източен”
  • Основен ремонт, реконструкция и обновяване и енергийна ефективност на обекти: ЦДГ „Перуника”, ул. „Мара Гидик 97А”,ЦДГ „Снежанка”, ул. „Тополица 3”, ДЯ „Детски смях”, ДКЦ 1 „Понеделник пазар”.Изготвяне на ПУП и изграждане на нова детска ясла /градина в Хаджи Хасан Махала, на територията на Първа градска част на общински терен.Основен ремонт, реконструкция и обновяване на обект СОУ „Любен Каравелов”, район „Централен”, ул. „Лютиче” № 2.


Презентация:

2 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 52 votes, average: 3,00 out of 5 (2 гласувания, средно: 3,00 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

Един коментар

  1. Много бих искал да видя кв.Капана като пишеходна зона,смятам че ако това се осъществи и собствениците на сгради там ще ги обновят,и ще имаме най атрактивният център в България.

Изпрати коментар