Изграждане на пет Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище

 

Новини по проекта:

Нова социална услуга – жилища за деца и младежи по проект „Да приемем всяко дете“

Община Пловдив създаде социална инфраструктура за деца в риск

 

————————————————

Актуализация от 02.12.2014 г.

61 деца и младежи са настанени в Центрове от семеен тип и  7 в  Защитено жилище като социална услуга, разкрита от Община Пловдив по спечелен проект „Да приемем всяко едно дете”, съобщи на заключителна пресконференция на 2 декември 2014 година ръководителят на проекта Елена Шопова.

Проектът е реализиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, по който Община Пловдив е бенефициент. Разработен е в съответствие с главната цел на националната стратегия ”Визия за деинституционализация на децата в Република България” за  гарантиране правото на децата и младежите на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности.

Реализирането на мерките в рамките на Компонент 2 от Операция „Да не изоставяме нито едно дете” са в пряка връзка с резултатите от Компонент 1 на операцията, която включва  изграждането на препоръчаната социална инфраструктура – ЦНСТ, ЗЖ, ЦСРИ,  Дневни центрове за деца и младежи с увреждания.

На територията на Община Пловдив бяха построени 5 Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ и 1 Защитено илище /ЗЖ /, в които по проекта бе разкрита социалната услуга :

ЦНСТ – ж.р. «Тракия»  Къща 1 и Къща 2;

ЦНСТ – ул. «Лъджене» № 9;

ЦНСТ – ул. «Липник» № 5;

ЦНСТ – ул. «Богомил» №110 Б;

ЗЖ – ул. «Лазар Маринчешки» № 18

Стойността на проекта „Да приемем всяко едно дете“ е 747 994,98 лв. Поради невъзможност за разкриване на услугите от 01.04.2014г., бюджетът е предоговорен и намален на 634 227,83 лв.

В началото на ноември 2013 г. Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ предостави информация за целевата група, обхващаща   деца и младежи от специализирани институции , която е определена за настаняване в новите услуги на територията на Община Пловдив.  След назначаването на експертният персонал, до  31.03.2014г. бяха проведени срещи с деца и младежи от  17 специализирани институции – Домове за  деца с умствена изостаналост,  Домове за  деца с физически увреждания и  Домове за медико- социални грижи за деца.  Изготвени  бяха  индивидуални оценки за всяко дете и младеж.

Равносметката : 61 деца са настанени към момента в петте Центъра за настаняване от семеен тип при капацитет от 70 души. Седем младежи от капацитет за 8, са настанени в Защитеното жилище.

 

2 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 52 votes, average: 5,00 out of 5 (2 гласувания, средно: 5,00 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

Изпрати коментар