Изграждане на общностен център в община Пловдив и ОДЗ за 6 групи

 

Новини към проекта:

21.09.2016 г.: Започва проект „Общностен център за деца и семейства – Пловдив“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

27.07.2016 г.: Община Пловдив спечели нов проект за Общностния център

16.09.2015 г.: Кметът Иван Тотев: С Общностния център решихме социален и градоустройствен проблем

28.04.2014 г.: Започва записването за шест детски групи в новия Общностен център

27.08.2013 г.: Кметът Иван Тотев инспектира изграждането на Общностния център

———————————————————-

Финансираща програма/институция: “Проект за социално включване” към МТСП
Срок на изпълнение: 16.02.2012 г. – 30.09.2015 г.
Обща стойност на проекта: 2 278 594 ,94 лв.
Цели и очаквани резултати:
Повишаване благосъстоянието на децата до 7 г. в община Пловдив;
Разширяване обхвата на услугите за деца от уязвимите до 7 г. и техните родители в община Пловдив;
Разработване и въвеждане на интегрирани социални услуги за деца и техните семейства;
Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години.

Целева група:
• Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
• Деца, чиито родители са безработни;
• Деца, чиито родители получават социални помощи;
• Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър;
• Деца, чиито родители не са здравно осигурени;
• Деца, не посещаващи детска градина или не ползващи друг тип услуга за грижа за деца;
• Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа;
• Деца с увреждания;
• Деца със здравословни проблеми.
• Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
• Родители, получаващи социални помощи; Безработни родители;
• Родители на 3 и повече деца;
• Самотни родители;
• Бъдещи родители от уязвими групи;
• Родители (най-вече майки) в рискова възраст;
• Родители без или с ниско образование;
• Родители, живеещи в лоши жилищни условия;
• Родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си;
• Родители на деца с увреждания;
• Родители на деца със здравословни проблеми;
• Здравно неосигурени родители;
• Родители на деца във висок риск.

Очаквани резултати:

• Създадени условия за подкрепа към родителите на деца в ранна възраст за сигурна грижа в семейна среда;
• Повишена чувствителност към нуждите на децата, тяхното разпознаване и посрещане в семейството;
• Създадени условия за ранно разпознаване на увреждания и затруднения в развитието на децата и услуги, които да подкрепят развитието на пълния капацитет на детето;
• Подобрено междусекторно взаимодействие на здравната, образователната и социалната системи;
• Подобрени условия за социално включване на децата от изолирани общности чрез създаване на достъп до услуги за деца и семейства;
• Повишаване капацитета на професионалната общност в Пловдив за развитие на интегрирани и мобилни услуги в общността за деца до 7 години и техните семейства;
• Повишена обществена информираност и ангажираност с проблемите на децата до 7 години и техните семейства.
• Създаден Общностен център и 4 звена в детска градина с развити услуги насочени към рисковите групи;
• Увеличаване броя на деца от ромски произход постъпили в детска градина и в първи клас;
• Създадени 2 яслени групи с развити услуги насочени към рисковите групи;
• Изградена млечна кухня с цел осигуряване храненето на групите в детската градина, двете яслени групи и за улеснение на родителите от района.

3 votes, average: 5,00 out of 53 votes, average: 5,00 out of 53 votes, average: 5,00 out of 53 votes, average: 5,00 out of 53 votes, average: 5,00 out of 5 (3 гласувания, средно: 5,00 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

Изпрати коментар