Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център-Пловдив” ЕООД

 

Строителните дейности на Mодерен лъчетерапевтичен комплекс- на финал

Приключиха строителните дейности по изграждане на Mодерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив”. В рамките на проекта бяха изградени бункери за две лъчетерапевтични уредби, компютърен томограф – симулатор, рентгенов симулатор, както и необходимите помещения за допълнителните устройства и апаратури, с обща разгърната площ 1592 кв. м. Бяха създадени оптимални условия за инсталиране на новата апаратура, както и качествени условия за провеждане на терапията на пациентите и работата на медицинския персонал, в т.ч и на подходящи условия за достъп на хора с увреждания. Новият модерен лъчетерапевтичен комплекс се намира във II база на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД – бул. „Ал. Стамболийски” № 2 А. Успешно бе реализирана основната цел на проекта – осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, която да задоволи нуждите на населението от висококвалифицирана и високоспециализирана медицинска помощ. Осъществените строително монтажни работи, модернизация и реконструкция на сградния фонд и закупуването на ново оборудване осигурява условия за извършване на дейността в болницата на най-съвременно ниво, което има отношение, както към пациентите, така и към персонала. Така се постига максимален лечебен ефект, който съчетан с подобряване предоставените условия за престой в болничното заведение, води в най-голяма степен до положителен краен резултат. Проектът позволи изравняване нивото на материална база на Комплексен онкологичен център – Пловдив със съвременните изисквания на Европейския съюз, нормите за проектиране на болнични заведения в Република България и Националните медицински стандарти. Общата стойност на проекта за изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД е в размер на над 10 300 000 лв.. Задължителния собствен принос на Община Пловдив е в размер на над 3 100 000 лв., а допълнителния финансов принос на Община Пловдив е над 1 300 000 лв.. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на близо 6 000 000 лв., от които съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие в размер на малко над 5 000 000 лв. и съфинансиране от националния бюджет – около 883 000 лева.

1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5 (1 гласувания, средно: 5,00 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

Изпрати коментар