ДИГИТАЛНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

За Програмата

Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 има за цел да подпомогне възстановяването и опазването на културното наследство, осигуряване на достъпна среда, документиране на културната история, представяне на съвременни изкуства и култура и др. Министерство на културата е програмен оператор на Програмата.

Богатото културно, историческо и природно наследство на България предлага голям потенциал за икономически растеж, увеличаване на заетостта и по-голямо социално сближаване. За да се използва тези възможности обаче са необходими инвестиции, с помощта на които да се спре разрушаването на паметниците на културата и да се даде нов живот на културното наследство, за да може то да се използва от сегашните и бъдещите поколения.

Новини по проекта:

10.03.2015: Дигитализират културно-историческото наследство на Пловдив с европроект за 740 000 евро

17.03.2015: Изграждат центрове за дигитализация на богатото наследство на Пловдив

30.04.2015: Кметът Иван Тотев подписа договора за дигитализация на културно-историческото наследство на Пловдив

22.03.2016: Започва дигитализацията на богатото културно-историческо наследство на Пловдив

21.03.2017: Прерязаха лентата на първия в Пловдив дигитален център за културно-историческо наследство

 

За Проекта

За проект „Дигитално културно-исторически наследство на Община Пловдив“

Обща стойност на проекта (в евро) – 586 778,77 евро, от които 100% е размерът на БФП, предоставена от ФМ на ЕИП;

Бенефициент: Община Пловдив

Партньори по проекта: Регионален Археологически музей – Пловдив, Регионален етнографски музей- Пловдив, Регионален исторически музей- Пловдив и Градска художествена галерия – Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив и ОИ „Старинен Пловдив“.

Цел на проекта: Основната цел на проекта е дигитализация на движимото и недвижимото културно-историческо наследство от фондовете на най-важните културни институции на територията на Община Пловдив – Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, ОИ „Старинен Пловдив“, Регионален Археологически музей – Пловдив, Регионален етнографски музей- Пловдив, Регионален исторически музей- Пловдив и Градска художествена галерия – Пловдив. За целта беше създадено партньорство  в тези шест културни институции. По този начин се запази в електронен формат информация за културното наследство на Пловдив и региона

Краен срок за изпълнение на дейностите: 30.4.2017 г.

Резултати към момента:

- 1 новосъздаден дигитален център на ул. Цанко Лавренов № 10;

- 1 надграден дигитален център, намиращ се в НБ „Иван Вазов“ – Пловдив;

- 4 мобилни станции, ситуирани в Регионален Археологически музей – Пловдив, Регионален етнографски музей- Пловдив, Регионален исторически музей- Пловдив и Градска художествена галерия – Пловдив

- Закупена специализирана техника за дигитални центрове.

- 12 обучени в областта на дигитализация експерти от институциите партньори по проекта;

- 3-ма обучени в областта на дигитализацията експерти от ромски произход;

- Дигитализирани 50 000 единици движимо културно-историческо наследство от фондовете на партньорските институции по проекта (книги, предмети на изкуството, етнографски експонати и др. артефакти);

- Дигитализирани 5000 единици ромско културно наследство – материална и нематериална култура;

- Съхранена в електронен формат информация за културното наследство на Пловдив и региона;

- Дигитализирани 30 обекта, паметници на културата от национално значение, намиращи се в гр. Пловдив.

- Дигитализираха се в 3D формат 30 обекта паметници на културата с национално значение

- Създадоха се партньорства с културните институти, партньори по проекта

С реализацията на проекта се подобри достъпът до музейните колекции и архивните ресурси. В рамките на проекта беше проведена етнографска експедиция с участието на представители на ромската общност за дигитализация на ромското културно наследство.

Проектът успешно постигна своята цел – да създаде 50 000 дигитални обекта, представящи материалното и нематериално културно наследство за Пловдив. Проектът е от полза за редица заинтересовани страни. В резултат на проектните дейности изследователите ще получат по-добра възможност да изследват пловдивското културно-историческо наследство. Жителите на града ще могат да научат повече за неговата история. Хората от ромски произход ще придобият нови знания за своето културно-историческо наследство.

Сайт на проекта: http://digitization.plovdiv.bg/

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 гласувания, средно: 0,00 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

Изпрати коментар