Благоустрояване на публичните пространства на ул. “Райко Даскалов”, ЧЕТВЪРТИ ЕТАП

Обектът е част от проекта за  Реконструкция и ремонт на тротоари, площади и улично осветление на територията на гр. Пловдив

Новини по проекта:

Ситуационно решение

Настоящата проектна разработка засяга благоустрояването на пешеходните зони на ул.“Райко Даскалов“ от подлеза под бул.“6-ти Септември“  до началото на пешеходният мост над река Марица, включително участъка от ул.“Хан Кубрат“ между ул.“Петко Каравелов“ и ул.“Висла“, както и благоустрояване на зелените площи с обособяване на детска площадка и места за отдих . В проектната разработка във връзка с реализацията на обекта  благоустрояването на пешеходните площи е  предвидено като ПЪРВИ ЕТАП , а изграждането на детската площадка като ВТОРИ ЕТАП . Предвид специфичното местоположение на обекта и ограничения достъп при организацията на строително ремонтните дейности, терена подлежащ на ремонт в ПЪРВИ ЕТАП е разделен на пет участъка.

Oбемно решение и функционално съдържание

ПЪРВИ  ЕТАП – пешеходните зони на ул.“Райко Даскалов“ от подлеза под бул.“6-ти Септември“  до началото на пешеходният мост над река Марица, включително участъка от ул.“Хан Кубрат“ между ул.“Петко Каравелов“ и ул.“Висла“

Зоната, предмет на разработката, е в защитена територия със статут на Групов паметник на културата от местно значение със специфични правила за опазване.

ПЪРВИ  ЕТАП УЧАСТЪЦИ

Участък 1 - представлява открита част от тротоара на бул.“6ти Септември“ , преминаваща в двете посоки в покрити пешеходни проходи под сградите. Предвижданията на проекта за този участък включват подмяна на съществуващата настилка от бетонови плочи с вибропресовани бетонови павета ; изграждане на нова или ремонт на съществуващата отводнителна система за дъждовни води, включително включване на водосточните тръби на сградите, попадащи в обхвата на проекта; изграждане на ново улично осветление, поради липсата на такова в участъка; ремонт на стълбите в западния край , както и подхода към стълбите на подлеза; изграждане на нова рампа за хора в неравностойно положение и майки с детски колички в западния край на участъка; изграждане на нова рампа за хора в неравностойно положение и майки с детски колички в източния край на участъка при подхода към покрития проход; ремонт на зелените площи в участъка, поставяне на бордюри и затревяване.

Участък 2 - представлява част от ул.“Райко Даскалов“ от тротоара на бул. “6ти Септември“ до подхода за пешеходния мост над река Марица, включително част от ул. „Хан Кубрат“ от ул. „Висла“ до подхода за пешеходния мост, както и зелената площ между ул.“Райко Даскалов“ и високата жилищна сграда на изток. Предвижданията на проекта за този участък включват премахване на съществуващите гранитни бордюри и настилки от асфалт и бетонови плочи и изграждането на нова настилка от вибропресовани бетонови павета по цялата широчина на улицата; изграждане на нова отводнителна система за дъждовни води с линейни скрити отводнителни елементи, включително включване на водосточните тръби на сградите, попадащи в обхвата на проекта; изграждане на ново улично осветление, съобразено с изграденото такова в предишните Етапи от реализацията на проекта; ремонт на подхода към стълбите на подлеза с подмяна на отдводнителните елементи; изграждане на бетонови пейки под дърветата от източната страна на ул. “Райко Даскалов“ , изграждане на нова алея с кът за отдих и чешма под високите съществуващи дървета, на мястото на съществуващата такава, разделяща зелената площ и осигуряваща достъп до високата жилищна сграда на изток.

Участък 3 - представлява пешеходна зона пред висока жилищна сграда и свързва тротоара на бул. “6ти Септември“ с тротоара на ул. „Хан Кубрат“, както и част от зелената площ между ул. “Райко Даскалов“ и високата жилищна сграда. Предвижданията на проекта за този участък включват премахване на съществуващите настилки от бетонови плочи и изграждането на нова настилка от вибропресовани бетонови павета; изграждане на нова отводнителна система за дъждовни води с линейни скрити отводнителни елементи, включително включване на водосточните тръби на сградите, попадащи в обхвата на проекта; изграждане на ново улично осветление; ремонт на подхода към стълбите на подлеза с подмяна на отдводнителните елементи;

Участък 4 - представлява част от ул. „Хан Кубрат“ между улиците „Райко Даскалов“ и „Петко Каравелов“. Предвижданията на проекта за този участък включват премахване на съществуващите гранитни бордюри и настилки от асфалт и бетонови плочи и изграждането на нова настилка от вибропресовани бетонови павета по цялата широчина на улицата; изграждане на нова отводнителна система за дъждовни води с линейни скрити отводнителни елементи, включително включване на водосточните тръби на сградите, попадащи в обхвата на проекта; изграждане на ново улично осветление; изграждане на бордюри около съществуващите стари дървета, съобразени с кореновата им система; поставяне на антипаркинг елемнти и тактилни плочи, указващи края на пешеходната зона при ул. “Петко Каравелов“

Участък 5 - представлява част от ул. „Хан Кубрат“ между улиците „Райко Даскалов“ и „Петко Каравелов“. Предвижданията на проекта за този участък включват премахване на съществуващите гранитни бордюри и настилки от асфалт и бетонови плочи и изграждането на нова настилка от вибропресовани бетонови павета по цялата широчина на улицата; изграждане на нова отводнителна система за дъждовни води с линейни скрити отводнителни елементи, включително включване на водосточните тръби на сградите, попадащи в обхвата на проекта; изграждане на ново улично осветление; изграждане на бордюри около съществуващите стари дървета, съобразени с кореновата им система; поставяне на антипаркинг елемнти и тактилни плочи указващи края на пешеходната зона при ул. “Петко Каравелов“

Проектът предвижда подмяна на съществуващата настилка от асфалт, базалтови плочи  и каменни бордюри с настилка от вибропресовани павета „SEMMELROCK” по цялата ширина на улицата и оформяне на зони за сядане около дърветата.

По ул. “ХАН КУБРАТ“ има съществуващи дървета с голяма коренова система, за които е трудно оформянето на повдигнати кашпи-пейки и затова е избрано решение с оформяне на настилката около корените с полегнали градински бордюри и покриването им с филц.

В зоната на ул. „РАЙКО ДАСКАЛОВ“ от изхода от подлеза до ул.“Хан Кубрат” около  дървета с голяма коренова система е оформен зигзагообразен архитектурен елемент с h=52 см, върху който са монтирани дървени седалки – ПЕЙКИ

В южната част на зоната по съществуващия тротоар на бул.“6-ти Септември“ на Изток към подблоковия тротоар и от Западната страна на подлеза по успоредно на ул. “Р. Даскалов“ е предвидено изграждането на  рампи за хора в неравностойно положение и за майки с деца.

В зоната от западната и източната страни на подхода за Пешеходния мост са оформени – саксии за дърветата и тротоар от павета.

За ограничаване на достъпа на автомобили до пешеходната зона са предвидени чугунени антипаркинг елементи – на ул. “Хан Кубрат” от към ул. „Висла“ и от към  ул. „Петко Каравелов“ .В предлаганото решение е отчетена и възможността за достъп на автомобили със специален режим и такива за зареждане на магазини към зоната, като на основните подходи, където могат да бъдат монтирани автоматични такива, които да осигуряват необходимата пропускливост на такива автомобили.

ЕТАП ВТОРИ – Изграждане на детска площадка – Изграждането е предвидено в зелената площ между ул. Р.Даскалов и Жилищната сграда от Изток.

Строително – технически решения , инсталации и материали

Mатериалите и елементите, предвидени в проекта за настилки, стоманобетонни бордюри и саксии, улично и декоративно осветление, дъждоприемни и ревизионни шахти, декоративни решетки и др., ще бъдат модерни, съобразени със статута на обекта, като защитена зона,  и със съответните сертификати за качество. Всички решения са детайлно разгледани в разработката.

Ще бъдат изградени подземни комуникационни канали с ревизионни шахти и капаци за слаботоковите и силнотоковите инсталации, като са предвидени и свободни такива за бъдещо ползване. Осигурено е захранването на уличното и декоративното осветление. При избора на осветителни тела, е обърнато внмание на използването на светодиоди за намаляване на разходите за електроенергия и увеличаване на експлоатационния срок.

Бетоновите вибропресовани павета от марки “ISTON” за Втори етап и „SEMMELROCK” за ТРЕТИ етап са с дебелина осем сантиметра и ще бъдат положени върху четири сантиметра пясъчна подложка и слой от 40-50 см. несортиран трошен камък върху уплътнена земна основа, като нивата и наклоните, необходими за отводняването са съобразени с проекта по част „Вертикална планировка“.

В част ВиК ще бъдат включени всички водосточни тръби по фасадите на сградите  в съществуващата  канализационна система и ще бъде прекарана нова поливна система. Отводняването на улиците е решено по осовата линия посредством напречноразположени  и съобразени с цветното решение на настилката линейни отводнители с чугунени решетъчни капаци и подсигурен капацитет.

Технико – икономически показатели:

Обхват на проектното решение – пешеходните зони на ул.“Райко Даскалов“ от подлеза под бул.“6-ти Септември“  до началото на пешеходният мост над река Марица, включително участъка от ул.“Хан Кубрат“ между ул.“Петко Каравелов“ и ул.“Висла“

Площ: 3515,6 м2

 

 

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 гласувания, средно: 0,00 от 5)
За да гласувате трябва да сте логнат потребител.
Loading ... Loading ...

Един коментар

  1. Браво! Най-накрая Главната ще е напълно свързана – дано скоро и Площадът бъде обновен!

Изпрати коментар